EFS Lubuskie, Lublin, Poznań, Szkolenia EFS


Programy EFS mają na celu przede wszystkim poprawę potencjału zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych w swoim zawodzie, a także poprawę ogółem aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji. Obecnie rozpoczęło dużo programów EFS lubuskie województwo, w szczególności największa liczba EFSów Lublina dotyczy.
Szkolenia EFS Lublin:
Szkolenia EFS Lublina są w pełni sfinansowane, dlatego udział w nich jest bezpłatny – uczestnik nie wnosi żadnych opłat. Będą przede wszystkim skupiały się na tematach takich jak: zdobycie pracy, dalsze kształcenie się. Skierowane jest szkolenie EFS dla lubuskiego województwa, tj. mieszkańców Lublina i okolic. Kursy EFS lubuskie dają możliwość rozwoju indywidualnego oraz podnoszą kwalifikacje zawodowe.
Szkolenia EFS Poznań:
Szkolenia EFS Poznania są w pełni sfinansowane, dlatego udział w nich jest bezpłatny – uczestnik nie wnosi żadnych opłat. Obejmą zagadnienia dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju indywidualnego. Kursy EFS Poznań umożliwiają rozwój własnych kompetencji zawodowych i personalnych. Zapraszamy wszystkich, którzy spełniają kryteria zawarte w regulaminie.

czytaj więcej

Szkolenia EFS są szkoleniami w pełni finansowanymi ze środków z Unii Europejskiej.
Mamy nadzieję, że informacje zawarte na stronie sprawią, że zechcą Państwo korzystać ze szkoleń EFS.

Zapraszamy również na bloga o szkoleniach unijnych. efslublin.wordpress.com